5-9 Nisan Hizmet İçin Eğitim Sunumları

05-09 NİSAN 2017 TARİHİNDE ANTALYA İLİNDE DÜZENLENEN “TÜKETİCİ MEVZUATIYLA İLGİLLİ DENETİM ÇALIŞMALARI KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI”’NDA EĞİTİMCİLER TARAFINDAN VERİLEN SUNUMLAR AŞAĞIDA SUNULMAKTADIR.
 
DENETMEN YARDIMCILARI İÇİN EĞİTİM SUNUMLARI
CLP Tüzüğü İstanbul Maden Ve Metaller İhracatçı Birlikleri( İMMİB) Sunumları (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği    
Çocuk Giysilerinde Kullaınılan Kordon Ve Büzme İpleri Güvenliği
 
TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİ DENETİM MEMUR EĞİTİM SUNUMLARI
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Temel İlkeleri
Ayıplı Mal Ve Hizmetler    
Abonelik Sözleşmeleri    
Devre Tatil Ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Ve Paket Tur Sözleşmeleri              
Taksitle Satış Sözleşmeleri    
İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler    
Mesafeli Sözleşmeler           
Fiyat Etiketi               
Garanti Belgesi        
Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu               
Satış Sonrası Hizmetler                
 
ORTAK SUNUM
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Ve Uygulama Yönetmelikleri Çerçevesinde Yapılan Denetimler  
Denetimlerde Dikkat Edilmesi Gereken Usul ve Esaslar