6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNDE YER ALAN GAYRİSAFİ GELİRİN TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesinde Yer Alan Gayrisafi Gelirin Tespitine İlişkin Tebliğ” 16/07/2019 tarihli ve 30833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Kanunun 77 nci maddesi kapsamında uygulanacak idari para cezalarında tebliğin dikkate alınması hususunda kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tebliğe erişmek için tıklayınız.