İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği Yayımlandı.

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ HK.

BASIN BÜLTENİ
 
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA
UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN
UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ HK.
 
Bilindiği üzere, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuata uzlaşma müessesesi kazandırılmıştır. Söz konusu Kanun değişikliğiyle tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuatın ihlalinden kaynaklanan idari yaptırımlara ilişkin dava süreçlerinin neden olacağı kamusal maliyetlerin önüne geçilerek, söz konusu sürecin hızlı ve kesin bir şekilde sonlandırılması sayesinde birçok kamusal faydanın elde edilmesi amaçlanmıştır.
 
Uzlaşma müessesesinin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla Bakanlığımızca 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği hazırlanmış olup, söz konusu Yönetmelik 30/05/2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Buna göre, uzlaşma talepleri, idari para cezası kararının tebliği tarihinden itibaren on beş gün içinde Bakanlığımız birimlerine yapılacaktır, aksi takdirde başvurular kabul edilmeyecektir.
 
Uzlaşmanın Konusu
 
Yönetmelikte hangi idari para cezaları için uzlaşma talebinde bulunulabileceği belirtilmiştir. Buna göre haklarında idari para cezası uygulananlar; tespit edilen eksiklik veya aykırılıkların; ilgili Kanunun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya Kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan kaynaklandığı ya da ihtilaf konusu olayda yargı kararları ile idarenin görüş farklılığının olduğunu iddia ederek uzlaşma talebinde bulunabilecekler.
 
İdari Para Cezasının %50’sine Kadar İndirim Uygulanabilecek
 
Bahsi geçen Yönetmelikte 6502 sayılı Kanun kapsamında uygulanan idari para cezalarına ilişkin uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığımızca uzlaşma komisyonlarının kurulacağı düzenlenmiştir. Uzlaşma Komisyonlarının sekretarya hizmetleri Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek ve uzlaşma görüşmelerinin sonunda uzlaşma sağlanması durumunda uygulanan idari para cezasının %50’sine kadar indirim sağlanabilecektir.
 
Ayrıca Peşin Ödeme İndiriminden Faydalanılamayacak
 
Üzerinde uzlaşma talebinde bulunulan idari para cezaları hakkında uzlaşmanın neticesine bakılmaksızın 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesi uyarınca ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlanılamayacaktır.
 
Uzlaşma Talebine Konu Edilemeyecek İdari Para Cezaları
 
İptali için idari yargı yoluna başvurulmuş idari para cezaları, Reklam Kurulu tarafından verilen idari para cezaları, tebliğ edilen idari para cezalarının bir kısmı, ödenmiş olan idari para cezaları ve daha önce uzlaşmaya konu edilmiş ancak uzlaşma görüşmeleri sonuçsuz kalmış ya da uzlaşma sağlanamamış idari para cezaları uzlaşma talebine konu edilemeyecektir.
 
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Mevzuat.gov.tr'den erişilen bağlantı için tıklayınız.