TÜBİS-KATP Entegrasyonu

            Tüketici hakem heyetleri kararlarında yer alan posta ve bilirkişi ücretlerinin vergi dairelerine elektronik ortamda Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) üzerinde bildirilmesi için bir süredir Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Kamu Alacakları Tahsilat Platformu (KATP) ile yürütülen entegrasyon çalışmaları tamamlanmış olup, 15.10.2018 tarihinde uygulamaya geçirilecektir. Bu uygulamayla tüketici hakem heyetleri, 15.10.2018 tarihi ve sonrasında tüketici lehine aldıkları kararlarında yer alan posta ve bilirkişi ücretlerini TÜBİS üzerinden elektronik ortamda vergi dairelerine göndereceklerdir. 15.10.2018 tarihi sonrasında tüketici lehine alınan kararlarda yer alan posta ve bilirkişi ücretlerinin bildirimi elektronik ortam dışında vergi dairelerine yapılmayacaktır. 15.10.2018 tarihi öncesinde alınan tüketici hakem heyeti kararlarının ise eski yöntem ile vergi dairelerine bildirilmesine devam edilecektir.
           
            Uygulamanın sağlıklı işletilmesi için tüketici hakem heyetleri başvurularında karşı taraf bilgisine ilişkin (Unvan, VKN veya TCKN) TÜBİS kayıtlarının doğru ve eksiksiz olması önem arz etmektedir. Bundan sonraki süreçte başvuru kayıtlarında şikayet edilen taraf bilgilerinin (Unvan, VKN veya TCKN) sisteme doğru girilmesi entegrasyonun sürekliliği ve kolaylığı açısında büyük öneme sahip olacaktır. Ayrıca, şikayet edilen tarafa gönderilen tüketici hakem heyeti kararının tebliğ tarihinin Bilirkişi/Tebligat sayfasında tebligat tarihi alanında girilmesi vergi dairelerinin iş süreçleri açısından zorunludur.
           
            TÜBİS-KATP entegrasyonuna ilişkin hazırlanan kullanım kılavuzu ekte yer almakta olup, TÜBİS-KATP entegrasyonunda karşılaşılan sorunların tübisyardim@ticaret.gov.tr e-posta adresine iletilmesi durumunda Genel Müdürlüğümüzce sorunların çözülmesine yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 
81 İl Valiliğine (Ticaret İl Müdürlükleri) gönderilen yazı
TÜBİS-KATP Entegrasyonu Kullanım Kılavuzu