TÜBİS UYAP Entegrasyonu Hizmete Açılmıştır.

TÜBİS-UYAP Entegrasyonu

                Bilindiği üzere Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) yazılımının önemli entegrasyonlarından birini TÜBİS-UYAP entegrasyonu oluşturmaktadır. Bu amaçla Tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri arasındaki gerçekleşen işlemlerin tümüyle elektronik ortamda yapılması için Bakanlığımız ile Adalet Bakanlığı arasında çalışmalar tamamlanmıştır. Bu çalışmalar ile aşağıda işlemlerin elektronik ortamda yapılması sağlanmıştır.
1) Tüketici mahkemelerinde itiraza konu olan tüketici hakem heyetleri kararlarına ilişkin ilgili tüketici hakem heyetine tüketici mahkemelerince elektronik ortamda talepte bulunulması sağlanmıştır.
2) Tüketici hakem heyetlerinin Tüketici Bilgi Sistemi’nde (TÜBİS) iş ve işlemlerini gerçekleştirdikleri ilgili tüketici hakem heyeti kararının içeren dosyanın elektronik ortamda hazırlanarak, ilgili tüketici mahkemesine tüketici hakem heyeti başkanının elektronik imzasıyla gönderilmesi sağlanmıştır.
3) Tüketici mahkemelerinde itiraza konu olan tüketici hakem heyetleri kararlarına ilişkin tüketici mahkemelerince verilen kesinleşmiş mahkeme kararların ilgili tüketici hakem heyetlerine iletilmesi sağlanmıştır.
                Bu amaçla Tüketici hakem heyetlerine TÜBİS üzerinden intikal ettirecek Tüketici mahkemesi taleplerine TÜBİS üzerinden sol menüde yer alan UYAP başlığı altında yer alan “Bekleyen Talepler” sayfasından erişilebilecektir. Bu sayfada ilgili tüketici hakem heyeti kararının dosyanın görüntülenmesi ve dosyadaki bilgi ve belgelerin Islak İmzalı Karar Tutanağı ile birlikte seçilerek başkana gönderilmesi işlemleri yapılacaktır. Başkanın önüne gelen dosya başkanın elektronik imzalaması sonrasında ilgili tüketici mahkemesine gönderilmiş olacaktır. Bu şekilde cevaplanan dosyalara UYAP başlığı altındaki “Cevaplanan Talepler” sayfasından erişilebilecektir. Tüketici Mahkemesinden görüşülen dosyaya ilişkin ilgili tüketici mahkemesi kesin kararı vermesi sonrası, ilgili tüketici mahkemesi kararına “Cevaplanan Talepler” sayfasından erişilebilecektir. Tüketici mahkemesinin ihtiyacı olmadığı ve sistemde teknik bir aksaklık olmadığı sürece mahkemeye elektronik ortamda gönderilen dosyalar için dosyanın fiziksel olarak gönderilmesine gerek duyulmayacaktır.
                Uygulamaya geçiş tarihi 19.03.2018 olarak belirlenmiştir. Uygulamaya geçilmesi tarihinden önce mahkemeden gelen dosya talepleri eski yöntem (postayla veya elden teslim) ile klasik yolla gönderilecektir. Uygulamaya geçiş tarihi ile beraber dosya talepleri artık UYAP üzerinden TÜBİS’e gönderilecek olup, yine aynı yolla TÜBİS’ten UYAP’a gönderilecektir. Elektronik yolla gönderilen dosyalar mahkemece aksi belirtilmediği sürece klasik yolla gönderilmeyecektir.
                Bu amaçla Ticaret İl Müdürlüklerine gönderilen resmi yazının, ivedilikle ildeki tüm  tüketici hakem heyetleri ile paylaşılması önem arz etmektedir. Mahkemelerden gelecek taleplere kısa bir süre içinde (en geç 15 iş günü) cevap verilmesi ve UYAP sayfasının mahkemelerden gelecek taleplere cevap verilmesi amacıyla sıklıkla kontrol edilmesi önem arz etmektedir.

UYARI:

                UYAP'a gönderilecek dosyalar sadece tüketici hakem heyeti başkanı tarafından imzalanacaktır. E-imza işleminin gerçekleşebilmesi için tüketici hakem heyeti başkanının bilgisayarın E-imza uygulamasının kurulması zorunludur.
                E-İmza uygulamasının ticaret il müdürlüklerindeki tüketici hakem heyeti başkanlarının bilgisayarlarında kurulum işlemi tamamlanmıştır. İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan kaymakamlıklarda yer alan ilçe tüketici hakem heyetlerine e-imza uygulamasının kurulması hususu Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına iletilmiş olup,  İçişleri Bakanlığı tarafından e-imza uygulamasının tüm ilçelerde kurulumu ile ilgili 81 il valiliği talimatlandırılmıştır.

E-İmza Uygulamasının kurulum talimatı için tıklayınız.
E-imza Uygulamasında karşılaşılan sorunlara ilişkin tıklayınız. (E-İmza uygulamasında sıkıntı olması durumda, bu rehberden destek alabilirsiniz.)
TÜBİS-UYAP entegrasyonu kullanım kılavuzu için tıklayınız.
tubisyardim@gtb.gov.tr eposta adresinden destek alabilirsiniz.