TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tüketici Bilgi Sistemi Duyurusu

YENİ TÜBİS HAKKINDA
DUYURU

Tüketicilerin elektronik ortamda şikayetlerini iletebildikleri, tüketici hakem heyetlerinin iş ve işlemlerini gerçekleştirdikleri çevrimiçi sistem olan TÜBİS ( Tüketici Bilgi Sistemi )     2010 yılından bu güne tüketici hakem heyetlerimize hizmet vermektedir. Sistemin yenilenmesi ve hızlı, etkin ve kolay kullanımının sağlanması amacıyla Bakanlığımız tarafından yeni bir yazılım yaptırılmıştır.
01.01.2017 tarihinden itibaren Yeni TÜBİS tüketici hakem heyetlerinin kullanımına açılmış olup yenilenen sisteme ilişkin aşağıdaki bilgilerin verilmesinde yarar görülmektedir.
2016 yılı sonunda kullanıma kapatılan eski sistemdeki başvurulara ilişkin yaklaşık 26.900.000 adet işlem kaydının yeni TÜBİS sistemine aktarımı 26 Ocak 2017 tarihi itibariyle yapılmış olup bu verilerin kontrolü hali hazırda devam etmektedir. Söz konusu veri aktarımı sırasında zaman zaman sistemin kapatılması ihtiyacı doğmuştur.
Ancak, bu dönem zarfında da gerek tüketici başvuruları gerekse tüketici hakem heyeti işlemleri yapılmaya devam etmiştir.  30 Ocak 2017 tarihi itibariyle başvuru, kayıt, yazışma ve karar niteliğinde yaklaşık toplam 100.000 işlem gerçekleştirilmiştir
TÜBİS Sistemi hali hazırda tüm kullanıcıların hizmetine açık olup, kullanıcılardan gelen geri dönüşler doğrultusunda gerekli müdahaleler yapılmaktadır.
TÜBİS ile ilgili şikayet ve önerilerin ekran görüntüleri ve kısa bir metinle İl Müdürlükleri yetkilileri tarafındantubisyardim@gtb.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi önem arz etmektedir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.