Tüketici Bilgi Sistemi Duyurusu (2)

Yeni TÜBİS'in tüketici hakem heyetleri tarafından kullanımının gerekliliği ve tüketici hakem heyeti başkanlarının elektronik imza kullanımı hakkındaki  EBYS üzerinden İl Müdürlüklerimize gönderilen dağıtımlı yazıların bir örneği ektedir (Ek-1)(Ek-2).

Aynı zamanda  TÜBİS kullanıcılarına yardım amacıyla hazırlanan TÜBİS Eğitim Görsellerine   www.youtube.com adresli internet sitesinde E-Tüketici Portalı adlı kanal üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Diğer taraftan TÜBİS kullanımı ile ilgili sorun yaşanması durumunda soruna ilişkin ekran görüntülerinin  açıklayıcı kısa bir metinle  birlikte  İl Müdürlükleri yetkilileri tarafındantubisyardim@gtb.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi durumunda gerekli müdahaleler yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve ilinizde faaliyet gösteren ilçe hakem heyetlerinin de bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Tüketici Hakem Heyetleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı