Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN DUYURU
 
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.08.2017 tarihli ve  30151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS), başvuruların alınması, inceleme ve karar alma süreçlerine ilişkin olarak çeşitli hususlarda yeni düzenlemeler getirilmektedir.
 
Yönetmelik değişikliği için tıklayınız.