Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Parasal Sınırlar Arttırıldı

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Parasal Sınırlar Artırıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 6/12/2017 tarihinde görüşülen, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 20/12/2017 tarihli ve 30276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
7063 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11 inci maddesi ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Başvuru” başlıklı 68 inci maddesinde değişiklik yapılmış ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uygulanan parasal sınırlar arttırılmıştır.
 
Günümüzde tüketicilere yeni arz edilen, özellikle teknolojik ve/veya elektronik malların (akıllı telefon, bilgisayar, tablet vb.), mobilya, beyaz eşya gibi dayanıklı tüketim mallarının fiyatları yüksek tutarlı olabilmektedir. Bireysel olarak kullanılan söz konusu malların uyuşmazlığa konu edilmesi halinde Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurulara ilişkin parasal sınırlar çok düşük kalmaktadır. Tüketici Hakem Heyetlerinin gerek 22 yıllık tecrübesi gerekse alt yapısının güçlendirilmiş olması dikkate alındığında, özellikle bireysel kullanılan ancak yüksek tutarlı mallara ilişkin uyuşmazlıkların, Tüketici Mahkemelerine gitmeden Tüketici Hakem Heyetlerinin görev alanında çözüme kavuşturulmalarını temin etmek amacıyla güncelleme yapılmıştır.
 
Buna göre, Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda;
  • Değeri 4 bin Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde 4 bin Türk Lirası ile 6 bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6 bin Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 4 bin Türk Lirası ile 6 bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri
görevli olacaktır.
 
Diğer taraftan, ilamsız icra takibine konu olabilecek milyonlarca alacağın öncelikle Tüketici Hakem Heyetlerinde uyuşmazlık konusu yapılmasının,
  • Tüketici Hakem Heyetlerinin, 6502 sayılı Kanun kapsamında yer alan, ayıplı mal ve hizmetlerden, ayıptan kaynaklanan seçimlik haklardan, haksız şartlardan, garanti belgesinden, satış sonrası hizmetlerden, mesafeli sözleşmelerden, abonelik sözleşmelerinden ve diğer tüketici sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara yeterince zaman ayıramamasına;
  • Tüketiciler, satıcı sağlayıcılar ve Tüketici Hakem Heyetleri açısından zaman ve kaynak kaybına
neden olacağı hususları göz önüne alınarak, icra iş ve işlemlerine ilişkin konularda, Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru zorunluluğu aranmaksızın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerinin uygulanmasına imkân sağlanması ve uygulamadaki yorum farklılıklarının giderilmesi amacıyla, tarafların İcra ve İflas Kanundaki haklarının saklı olduğuna ilişkin yasal düzenleme yapılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.