TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yeni Kanunla Değişen Tüketici Hakem Heyetleri Bağlayıcılık Üst Sınırları

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun yürürlüğe girmesiyle bağlayıcılık üst sınırı İl Tüketici Hakem Heyetleri için 3.000 TL, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri için 2.000 TL olmuştur.