Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Ankara'da tartışıldı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Genel Müdürlüğümüz tarafından WYG Türkiye teknik desteği ile Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde yürütülen faaliyetlerden biri olan “Tüketici Hakem Heyetlerinin Etkinliğinin Desteklenmesi” kapsamında “Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri ve Tüketici Hakem Heyetleri Değerlendirme” 6. Toplantısı 23 Ekim 2018 tarihinde Ankara Point Hotel’de gerçekleştirildi.

Arabuluculuk da dahil olmak üzere muhtelif alternatif uyuşmazlık çözümleri ve bu çözümlerin tüketici uyuşmazlıklarına uygulanması temalı toplantıya Türkiye Bankalar Birliği, Sigorta Tahkim Komisyonu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye Sigorta ve Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bağımsız Arabulucular Derneği ve tüketici örgütlerinin temsilcileri ile, kamu kesiminden Kamu Denetçiliği Kurumu, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı yetkilileri katılmıştır.

Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri ve Tüketici Hakem Heyetleri Değerlendirme faaliyetleri kapsamında 6 ilde 9 farklı toplantı daha gerçekleştirilecek olup söz konusu toplantılardan elde edilen görüşler Tüketici Hakem Heyetleri Etkinlik Raporu adıyla hazırlanarak proje paydaşlarına ve kamuoyuna sunulacaktır.