TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜKETİCİ HUKUKU UYGULAMALARI EĞİTİM SEMİNERİ AFYONKARAHİSAR’DA YAPILDI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Adalet Akademisinin, Tüketici Mahkemesi ve Tüketici Mahkemesi sıfatıyla görev yapan Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimlerine yönelik olarak düzenlediği “Tüketici Hukuku Uygulamaları” konulu eğitim semineri 27-29 Kasım 2015 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi.
Seminere, Yargıtay 13. ve 19.Hukuk Dairesi Başkanı ve Üyeleri, Tetkik Hâkimleri, Türkiye Adalet Akademisi yöneticileri ve tetkik hâkimlerinden 24 kişi, Tüketici Mahkemesi ve Asliye Hukuk mahkemesi hâkimlerinden 94 kişi, Bakanlığımızdan 44 kişi, Türkiye Bankalar Birliği ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan da yaklaşık 60 kişi olmak üzere toplamda 220 civarında katılım olmuştur. 
Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvuruların çoğunluğu Bankacılık ve Finans konuları ilgili olup 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu konuda önemli düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Ayrıca bu Kanuna dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe giren 23 adet uygulama yönetmeliği son derece önemli düzenlemeler içermektedir.  Yapılan yeni düzenlemeler ve uygulamaları katılımcılar tarafından program boyunca tüm yönleriyle ele alınmıştır.
Programın ilk gününde;
BDDK temsilcisi, Türkiye Adalet Akademisi temsilcisi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri tarafından açılış konuşmaları yapılmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Bayram UZUNOĞLAN tarafından “6502 sayılı Kanundaki finansal tüketiciye ilişkin düzenlemeler” başlığı altında bir sunum yapılmıştır. Daha sonra sırasıyla, Ankara Tüketici Mahkemesi Hakimi Mehmet Akif TUTUMLU tarafından “Tüketici Yargılamasında görev, yetki, ispat” konusuna ilişkin sunum, ardından Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı Şükrü SARAÇ ve Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet Hamdi GÜLER tarafından “Kredi kartı sözleşmelerinde kefalet” konularında sunumlar yapılarak gelen sorular cevaplandırılmıştır. 
Programın ikinci gününde;
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Başkanı Rahmi ÜNAL ve 13. Hukuk Dairesi Üyeleri Ali Selman ERKUŞ, Battal YILMAZ ve Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Özgür KARADAĞ tarafından “Mesafeli Satışlar, Devre Tatil, Paket Tur” ve “Ayıp ve eksik ifa halinde ihbar süresi, ihbar şekilleri, sorumluluk, ihbar zamanaşımı” konularına ilişkin, BDDK Daire Başkanı Ahmet YILMAZ tarafından “Finansal tüketicilerden alınacak ücretlere” ilişkin, Rekabet Kurulu üyesi M. Akif ERSİN tarafından “Rekabet Kurumunun 2013 yılında bankacılık sektörüyle ilgili almış olduğu kararın değerlendirmesine” ilişkin,  Gümrük ve Ticaret Uzmanı Seçil TUTKUN ODABAŞI tarafından “Tüketici Hakem Heyetlerine gelen güncel uyuşmazlıklar ve çözüm önerilerine” ilişkin, Türkiye Bankalar Birliği Hukuk Müşaviri Buket HİMMETOĞLU tarafından “Finansal Tüketiciler ile Bankalar arasında yaşanan sorunlara” ilişkin sunumlar yapılmış, gelen sorular cevaplandırılmıştır.
Programın üçüncü gününde; genel değerlendirme, soru cevaplar ve tartışmalar sonucunda kapanış konuşması yapılarak eğitim semineri sonlandırılmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.       
                                                                                                                                 Ramazan ERSOY
                                                                                                                                     Genel Müdür