TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yazıcı: Tüketicileri ve Rekabetçi Piyasa İşleyişini Korumak Hedefiyle Çalışıyoruz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Reklam Kurulu'nca bu yıl incelenen 635 reklamın yüzde 94’ünün yasalara aykırı bulunduğunu, yasaları ihlal eden 230 reklam için toplam 14 milyon 764 bin 930 lira para cezası verildiğini açıkladı.

Tüketicileri ve rekabetçi piyasa işleyişini korumak, reklam sektörünü etkin şekilde denetlemek ve sektörü usulsüz reklam uygulamalarından arındırmak hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Bakan Yazıcı, “Tüketiciler, kurum ve kuruluşlar ile firmalar Reklam Kurulu'na 1 Ocak-19 Ağustos 2013 tarihleri arasında toplam 1004 şikayet başvurusunda bulundu. Şikayetlerin yüzde 36'sı kurum ve kuruluşlardan, yüzde 33'ü tüketicilerden, yüzde 13'ü rakip firmalardan, yüzde 17'si de re'sen yapıldı. Bu yıl toplam 635 reklamın dosyasını gündemine alan ve değerlendiren Kurul, bunların yüzde 94'ünü yani 601'ini yasalara aykırı buldu. Yasalara aykırı bulunan reklamların 230'una idari para ve durdurma cezası verilirken, 371'ine sadece durdurma cezası uygulandı. Söz konusu reklamlara uygulanan para cezası ise 14 milyon 764 bin 930 lira olarak kayıtlara geçti.” dedi

Yapılan başvuruların sektörel dağılımına bakıldığında ilk sırada gıda reklamlarının yer aldığını söyleyen Hayati Yazıcı, ”Şikayet başvurularının 295'i gıda, 186'sı sağlık, 97'si iletişim hizmetleri, 64'ü kozmetik ve temizlik ürünleri, 60'ı teknoloji, 46'sı turizm, kalan kısmı ise tütün, alkol, enerji, eğitim, banka ve sigortacılık sektörlerinin reklamlarına ilişkin yapıldı.” şeklinde konuştu.

-En çok para cezası gıda sektörüne verildi-

Kurulun en çok para cezasını gıda sektöründeki reklamlara verdiğini, ikinci sırada iletişim hizmetleri, üçüncü sırada banka ve sigorta sektörünün yer aldığını belirten Yazıcı, “Geçen yıl verilen 14,8 milyon liralık para cezasının 4,1 milyon lirası gıda sektörüne, 3 milyon lirası iletişim hizmetlerine, 2 milyon lirası banka ve sigorta sektörüne, 1,2 milyon lirası sağlık sektörüne verildi. Kalan 4 milyon liralık ceza ise kozmetik temizlik ürünleri, turizm, tütün-alkol, teknoloji ve enerji sektörlerine kesildi.” diye konuştu.

- Yasaklanmış reklamlar-

Bakan Yazıcı, Reklam Kurulu’nun ''Aldatıcı, tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici ve örtülü reklamları'' yasalar doğrultusunda yasaklanmış reklamlar olarak tanımladığını hatırlatarak, Kurulun, mevzuata aykırı reklamlardan dolayı durdurma, düzeltme ve idari para cezası verme yetkisinin bulunduğunu ifade etti.