TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20. Tüketici Konseyi Kararları

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 64’üncü maddesi ve 05 Temmuz 2014 tarihli ve 29051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Konseyi Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesi hükmü uyarınca düzenlenmekte olan 20. Tüketici Konseyi 26 Mayıs 2016 tarihinde Ankara’da 73 delegenin katılımı ile toplanmıştır.
 
Tüketici Konseyinde oluşturulan “Güncel Tüketici Sorunları”, “Tüketici Hakem Heyetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri” ve “Tüketici Örgütlerinin Güçlendirilmesi ve Etkinliğinin Arttırılması” konulu çalıştaylar neticesinde alınan kararlara erişmek için tıklayınız.
 
Kararlar, ilgili kurum ve kuruluşlara gereği için bildirilmiştir