2018 Yılı Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Parasal Sınırlar Yeniden Belirlendi

2018 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Parasal Sınırlar Yeniden Belirlendi
 
Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uygulanan parasal sınırlar 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı.
 
Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda  uygulanan parasal sınırlar, yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere, yeniden  değerleme oranında artırıldı.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması  Hakkında Kanunun 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı  Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ”i Resmi  Gazete’de yayımlandı.
 
Düzenlemeyle, Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda  geçerli parasal sınırlar, 1 Ocak 2018’den itibaren uygulanmak üzere, 2017 yılı  için belirlenen yüzde 14,47’lik yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlendi.
 
Buna göre, gelecek yıl Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak  başvurularda, değeri 4 bin 570 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde 4 bin 570 Türk Lirası ile 6  bin 860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir belediyesi  statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6 bin 860 Türk Lirası’nın altında bulunan  uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illere  bağlı ilçelerde 4 bin 570 Türk Lirası ile 6 bin 860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.
 
Resmi Gazete’de yayımlanan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında  Kanunun 77’inci Maddesine Göre 2018 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para  Cezalarına İlişkin Tebliğ” ile de ilgili Kanun maddesindeki idari para cezaları  yeniden değerleme oranında artırıldı. Söz konusu parasal sınırlar 1 Ocak  2018’den itibaren uygulanacak.

Resmi Gazete'nin ilgili duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.