TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Finansal Sektörde Tüketicinin Korunması Çalıştayı İstanbul’da Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi kontrolünde uygulanmakta olan TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında sağlanan işbirliği neticesinde, 25-26 Eylül 2013 tarihlerinde "Finansal Sektörde Tüketicin Korunması" konulu çalıştay, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda İstanbul’da gerçekleştirildi.

Çalıştay’da, Avrupa Birliği bölgesinde ve ülkemizde tüketicilerin finansal yapı içerisinde karşılaştığı mağduriyetlerin AB mevzuatı çerçevesinde nasıl ele alındığı, mevcut Tüketici Kanunu ve Yeni Tüketici Kanunu'nda getirilen yenilikler gündeme alındı. Çalıştay, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ramazan Ersoy'un yaptığı açılış konuşması ile başladı. Genel Müdür Ramazan Ersoy yaptığı konuşmada, gelişen piyasa yapısı ve finansal enstrümanlardan tüketicilerimizin mağdur olmaksızın faydalanmasının amaçlandığını ve bu suretle hazırlanan Yeni Tüketici Kanununda finansal hizmetlere ilişkin var olan sorunların çözümüne yönelik önemli hükümlere yer verildiğini belirtti.

İki gün süren çalıştayda AB uzmanları ve Bakanlığımız personeli tarafından; tüketici kredileri, bankacılık işlemleri, online ve mobile ödemeler, finansal sektör içerisinde var olan haksız ticari uygulamalar, finansal hizmetlerin mesafeli satışlarına ilişkin AB Yönergeleri, Almanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Slovenya’dan katılan uzmanların kendi ülkelerindeki uygulamalara ilişkin hususlar ile Yeni Tüketici Kanunu Tasarısı’ndaki düzenlemelerin AB mevzuatı ile karşılaştırılmasına ilişkin oturumlar yapıldı.

Çalıştay’a Avrupa Birliği uzmanlarının yanı sıra Avrupa Birliği Bakanlığı’nın, BDDK’nın, Bankalar Birliği’nin, Kamu ve Özel Bankaların temsilcileri de katılım sağladı.