TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Reklam Kurulu, 217. toplantısını 8 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirmiştir.

Reklam Kurulu, 217. toplantısını 8 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirmiştir.  Söz konusu toplantıda;  111 adet dosya karara bağlanmıştır. Bu dosyalardan 43 tanesi ön inceleme sonucunda detaylı incelemeye değer bulunmamıştır. Ayrıca 1 adet dosyanın üç ay süreyle tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir. Kurulca incelemeye değer bulunup karara bağlanan 67 adet dosyadan; 3 tanesi mevzuata aykırı bulunmamış olup, mevzuata aykırı bulunan 64 adet dosyadan; 44 tanesine durdurma cezası,  20 tanesine ise idari para ve durdurma cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Reklam Kurulunun vermiş olduğu kararlara ilişkin ayrıntılı bilgiler, daha sonra internet sitemizde ilan edilecektir.