Genel Müdür


AHMET ERDAL
 
1973 yılında Yerköy/Yozgat’ta doğmuş olup, ilk ve orta öğrenimini Yerköy’de, lise öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2001-2005 yılları arasında, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansa devam etmiştir. 2016 yılında, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden ikinci lisans diplomasını almıştır.
  
1999-2008 yılları arasında özel sektörde yönetici olarak görev yaptıktan sonra Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü’nde kamu görevine başlamış olup, 2008-2012 yılları arasında Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak görev yapmıştır. 2012 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine atanmış ve Bakan Yardımcısı Danışmanı olarak görev yapmıştır. 2014 yılında AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Aralık 2015-Temmuz 2017 tarihleri arasında Bakan Danışmanlığı görevinde bulunmuştur. 17 Temmuz 2017 tarihinde Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü görevine vekâleten, 29 Nisan 2018 tarihinde de asaleten atanmıştır.
 
Halen Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü, Reklam Kurulu Başkanı ve TSE Teknik Kurul üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Temmuz 2017-Temmuz 2018 döneminde, ülkemizi temsilen, ICPEN (International Consumer Protection Enforcement Network-Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağı) adlı uluslararası organizasyonun dönem başkanlığını yürütmüştür.

İleri düzeyde İngilizce bilen Ahmet ERDAL, evli ve bir çocuk babasıdır.