TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kanun

Alan  Adı Dosya
Tüketici Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İndiriniz
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun İndiriniz
Gıda Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakknda Kanun İndiriniz
Bankacılık Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Kanunu İndiriniz
Sağlık Kozmetik Kanunu İndiriniz
Sağlık İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu İndiriniz
Sağlık Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun İndiriniz
Sağlık Umumi Hıfzıssıhha Kanunu İndiriniz
Tütün ve Alkol Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun İndiriniz
Tütün ve Alkol İspirto Ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu İndiriniz
Radyo ve Tv Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Kanunu İndiriniz
Radyo ve Tv Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun İndiriniz
Radyo ve Tv Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun İndiriniz
Turizm Turizmi Teşvik Kanunu İndiriniz
Turizm Seyahat Acentalar Ve Seyahat Acentalar Birlik Kanunu İndiriniz