TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetmelik

Alan Adı Dosya
Tüketici Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik (Yeni) İndiriniz
Tüketici Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Yönetmeliği (Yeni) İndiriniz
Tüketici Tüketici Konseyi Yönetmeliği (Yeni) İndiriniz
Tüketici Geleneksel Tüketici Ödülleri Yönetmeliği (Yeni) İndiriniz
Tüketici Paket Tur Sözlemeleri Yönetmeliği (Yeni) İndiriniz
Tüketici Devre Tatil Sözlemeleri Uygulama Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İndiriniz
Tüketici İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği (Yeni) İndiriniz
Tüketici Mesafeli Sözlemeler Yönetmeliği (Yeni) İndiriniz
Tüketici Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik (Yeni) İndiriniz
Tüketici Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (Yeni) İndiriniz
Tüketici Konut Finansmanı Sisteminde Erken Ödeme İndirimi ve Yıllık Maliyet Oranı Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndiriniz
Tüketici Değişken Faizi İçeren Konut Finansmanı Sözleşmelerine Dair Tüketicilerin Bilgilendirilmesi Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndiriniz
Tüketici Konut Finansmanı Kapsamındaki Kredilerin Yeniden Finansmanına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İndiriniz
Tüketici Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği (Yeni) İndiriniz
Tüketici Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik İndiriniz
Tüketici Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik İndiriniz
Tüketici Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik (Yeni) İndiriniz
Tüketici Tüketici Kredisinde Erken Ödeme İndirimi ve Kredinin Yıllık Maliyet Oranını Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndiriniz
Tüketici Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik İndiriniz
Reklam Reklam Kurulu Yönetmeliği (Yeni) İndiriniz
Reklam Ticari Reklam Ve İlanlara İlişkin İlkeler Ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik (Yeni) İndiriniz
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği (Yeni) İndiriniz
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği İndiriniz
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Ürünlerin Piyasa Gözetimi Ve Denetimine Dair Yönetmelik (Yeni) İndiriniz
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik İndiriniz