TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bildirim İşlemleri

ÜRÜN BİLDİRİMİ İŞLEMLERİNDE BAŞVURU SAHİPLERİNCE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliği,
  • Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliği,
  • Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliği,
  • Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliği,
  • Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliği,
  • Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ,
  • Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ

Yukarıda adları yer alan Tebliğler 31/10/2013 tarih ve 28807 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Bakanlığımızca uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda Bakanlığımızca yetkilendirilmiş laboratuvar listesine ulaşmak için tıklayınız.

Diğer taraftan, Bakanlığımızca hazırlanan ve aşağıda/ekte yer alan Kontrol Listeleri, “Bildirim Kayıt Belgesi” başvurularının eksiksiz yapılması ve yol gösterme amaçlı olup, zaman içinde ihtiyaç çerçevesinde güncellenecektir. Kontrol listelerinde belirtilen hususların tamamının başvurularda eksiksiz yer alması bildirim işlemlerini hızlandıracaktır.

Bakanlık gerektiğinde verilen bilgilerin doğruluğunu tespit etme, yapılan tespitlere göre işlem yapma, ek bilgi ve belge talep etme yetkisini saklı tutar. Bildirim işlemleri sırasında yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesinden doğan her türlü zarardan başvuru sahibi sorumludur.

Firmalar tarafından yapılan başvurularda Bakanlığımızca tespit edilen eksiklikler, başvuru sahibi tarafından “Bildirim Formu”nda belirtilen elektronik posta adresi üzerinden başvuru sahibine bildirilecektir. Başvuru sahiplerinin bu hususu dikkate almaları rica olunur.

Ürün bazında Kontrol listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. 
 

Sıra Ürün Liste
1 Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Tıklayınız
2 Hava Aromatize Edici Ürünler Tıklayınız
3 Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddeler Tıklayınız
4 Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünleri Tıklayınız
5 Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünler Tıklayınız
6 Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Arayüz Fırçaları Tıklayınız
7 Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünler Tıklayınız

"Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ" uyarınca Bakanlığımıza bildirimde bulunan imalatçı ve ithalatçılara ait bildirimler için tıklayınız. 

11.12.2013 tarihli ve 28848 sayılı “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak hazırlanmış "Güvenlik Bilgi Formu Ana Maddeleri" için tıklayınız.