GTB-IRIS

GTB İDARİ & MEVZUAT DESTEK
GTB-İRİS İdari Proje Grubu <irisidari@gtb.gov.tr>
GTB TEKNİK DESTEK
GTB-İRİS Teknik Proje Grubu <iristeknik@gtb.gov.tr>
  Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğü-2016