GTIP URUN LISTESI

Ek-1

GTİP Madde İsmi Kullanım Amacı İlgili Mevzuat Test
3213.10.00.00.00 Takım halindeki boyalar Sanatsal etkinliklerde kullanılanlar,  parmak boyalar ve profesyonel ürünler hariç  
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik
Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği
Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ile İlgili Uyumlaştırılmış
Standartlara Dair Tebliğ 
 


Azoboyar maddeler,
Fitalatlar
 
TS EN 71-3
Oyuncak güvenliği - Bölüm 3: Belirli elementlerin göçü
 
 
 
 
 
 
3213.90.00.00.00 Diğerleri Sanatsal etkinliklerde kullanılanlar ve profesyonel ürünler hariç
3923.30.10.00.19 Diğerleri Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan su mataraları
4016.92.00.00.00 Silgiler Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan silgiler
4202.12.11.00.00 Evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul ve beslenme çantaları
4202.12.50.00.00 Kalıplanmış plastik maddelerden yapılmış olanlar Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul ve beslenme çantaları
 
4202.12.91.10.00 Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
4202.12.91.90.00 Diğerleri Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan beslenme çantaları ve okul çantaları
8214.10.00.00.12 Kalemtraşlar Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan kalemtraşlar
 
9608.10.10.10.00 Plastik maddelerden olanlar Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
9608.10.10.90.00 Diğerleri Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
608.10.99.00.00 Diğerleri
 
Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri  
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik
Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği
Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ile İlgili Uyumlaştırılmış
Standartlara Dair Tebliğ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azoboyar maddeler,
Fitalatlar
TS EN 71-3
Oyuncak güvenliği - Bölüm 3: Belirli elementlerin göçü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9608.20.00.10.00 Plastik maddelerden olanlar Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
9608.20.00.90.00 Diğerleri
 
Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
 
9608.30.00.10.00 Plastik maddelerden olanlar Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
9608.30.00.90.00 Diğerleri
 
Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
9608.40.00.10.00 Plastik maddelerden olanlar  
 
 
Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
 
 
9608.40.00.90.00 Diğerleri
 
Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
9608.50.00.10.00 Plastik maddelerden olanlar Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
9609.10.10.00.00 "Kurşunları" grafitten olanlar Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
9609.10.90.00.00 Diğerleri Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
9609.90.10.00.00 Pasteller ve kömür kalemler Sadece  pastel boyalar
9609.90.90.00.00 Diğerleri Sadece  çocukların kullanımına yönelik renkli tebeşirler
9619.00.30.10.00
 
 
Sentetik veya suni liflerden Yalnız Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi
 
 
 
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik
 
Azoboyar maddeler
Dioktiltin (DOT) bileşikleri
9619.00.30.90.00 Diğerleri
9619.00.40.10.00 Örme olanlar
9619.00.40.90.00 Diğerleri
9619.00.50.10.00 Örme olanlar
9619.00.50.90.00 Diğerleri
9619.00.71.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar Yalnız tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi
 
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Dioktiltin (DOT) bileşikleri
9619.00.71.90.00 Diğerleri
9619.00.75.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
9619.00.75.90.00 Diğerleri
9619.00.79.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
9619.00.79.90.00 Diğerleri
9619.00.81.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
9619.00.81.90.00 Diğerleri
9619.00.89.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
9619.00.89.90.00 Diğerleri
3926.20.00.00.11 Poli(vinil klorür) eldivenler (evlerde kullanılan) Yalnız evde kullanılan plastikten eldivenler Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Dioktiltin (DOT) bileşikleri
Kadmiyum bileşikleri
3926.10.00.00.00 Okul ve büro malzemeleri Plastik dosya ve klasörler
 
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Kadmiyum bileşikleri
3926.90.92.00.11 Fare Altlığı
(Mouse Pad)
Fare Altlığı
(Mouse Pad)
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Kadmiyum bileşikleri
3926.90.97.90.15
3924.90.00.00.12 Çocuklar İçin Klozet Daraltıcılar Çocuklar İçin Klozet Daraltıcılar
 
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Kadmiyum bileşikleri
Fitalat
7117.11.00.00.00
 
Kol düğmeleri ve benzeri düğmeler Yalnız metal kol düğmeleri   
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik
Kadmiyum bileşikleri
Nikel bileşikleri
Kurşun bileşikleri
7117.19.00.90.11 Camdan aksamı olanlar İmitasyon takı eşyaları
 
 
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik
 
Kadmiyum bileşikleri
Nikel bileşikleri
Kurşun bileşikleri
7117.19.00.90.29 Diğerleri
7117.90.00.10.00 Plastik maddelerden ve camdan olanlar
7117.90.00.50.00 Her türlü maddeden yapılmış kol düğmeleri ve diğer düğmeler (adi metaller hariç)
9102.11.00.00.00 Sadece mekanik göstergesi olanlar  
 
 
 
Kol saati
 
 
 
 
 
 
 
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik
 
 
 
 
Azoboyar maddeler
Kadmiyum bileşikleri
Nikel bileşikleri
 
 
9102.12.00.00.00 Sadece opto-elektronik göstergesi olanlar (dijital)
 
9102.19.00.00.00  
Diğerleri
 
 
 
Kol saati
 
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik  
Azoboyar maddeler
Kadmiyum bileşikleri
Nikel bileşikleri
 
9102.21.00.00.00 Otomatik kurmalı olanlar
9102.29.00.00.00  
Diğerleri
 
9102.99.00.00.19
 
Diğerleri
9113.20.00.00.19 Diğerleri Saat kordonu
 
 
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik
 
Azoboyar maddeler
Kadmiyum bileşikleri
Nikel bileşikleri
 
9113.90.00.10.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar
9113.90.00.20.00 Mensucattan mamul olanlar
9113.90.00.40.00
 
Plastik maddelerden olanlar
3926.90.97.90.18 Diğerleri Cep telefonu ve tablet bilgisayar kılıfı ve ekran koruma filmi
 
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Kadmiyum bileşikleri
 
4202.32.10.00.00 Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar Cep telefonu ve tablet bilgisayar kılıfı
 
4202.92.19.00.00
 
Diğerleri
4202.32.90.10.00 Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar Cep telefonu ve tablet bilgisayar kılıfı
 
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Azoboyar maddeler
Kadmiyum bileşikleri
 
4202.32.90.90.00 Diğerleri
4202.92.98.90.00 Diğerleri
3924.10.00.00.11 Slikondan sofra ve mutfak eşyası Yalnız bebek biberonları, alıştırma bardağı Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği
 
 
Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde N-nitrosamin ve N-nitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ
TS EN 1400 (Çocuk kullanım ve bakım eşyaları-Bebekler ve küçük çocuklar için emzikler: Güvenlik kuralları ve deney metotları)
TS EN 14350-1 (Çocuk kullanım ve bakım eşyaları-İçme donanımı-Bölüm 1: Genel ve mekanik özellikler ve deneyler)
TS EN 14350-2 (Çocuk kullanım ve bakım eşyaları-İçme donanımı-Bölüm 2: Kimyasal özellikler ve deneyler)
N-nitrosamin ve N-nitrosamine dönüşebilen maddelerin miktarı
3924.10.00.00.19 Diğer sofra ve mutfak eşyası Yalnız bebek biberonları, alıştırma bardağı
3924.90.00.00.11 Emzikli biberon başlıkları Yalnız bebek biberonları, alıştırma bardağı
3924.90.00.00.19 Diğerleri Yalnız biberon başlığı
3926.90.97.90.18 Diğerleri Yalnız bebekler için emzikler ve benzeri eşya (Diş Kaşıyıcılar hariç)
4014.90.00.00.11 Bebekler için emzikler ve benzeri eşya Diş kaşıyıcıları hariç
9603.21.00.00.00 Diş Fırçaları (takma damak fırçaları dahil) Yalnız elle kullanılan diş fırçaları(Elle kullanılan ara yüz fırçaları hariç)
 
Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği
 
TS EN ISO 20126 -  Diş hekimliği - Elle kullanılan diş fırçaları - Genel özellikler ve deney yöntemleri
(4 üncü bölümde belirtilen özellikler)