TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GTIP URUN LISTESI

 

Ek-1

 

GTİP Madde İsmi Kullanım Amacı İlgili Mevzuat Test
3213.10.00.00.00 Takım halindeki boyalar Sanatsal etkinliklerde kullanılanlar ve profesyonel ürünler hariç  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ
 
 
 
 
 
 
 
 
Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ
 
 
 
 
 
 
 
 
Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azoboyar maddeler,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bazı Elementlerin Göçü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azoboyar maddeler,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bazı Elementlerin Göçü
3213.90.00.00.00 Diğerleri Sanatsal etkinliklerde kullanılanlar ve profesyonel ürünler hariç
3923.30.10.00.19 Diğerleri Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan su mataraları
4016.92.00.00.00 Silgiler Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan silgiler
4202.12.11.00.00 Evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul ve beslenme çantaları
4202.12.50.00.00 Kalıplanmış plastik maddelerden yapılmış olanlar Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul ve beslenme çantaları
 
4202.12.91.10.00 Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
4202.12.91.90.00 Diğerleri Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan beslenme çantaları ve okul çantaları
8214.10.00.00.12 Kalemtıraşlar Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan kalemtıraşlar
 
9608.10.10.10.00 Plastik maddelerden olanlar Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
9608.10.10.90.00 Diğerleri  
Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
 
 
 
9608.10.99.00.00 Diğerleri
 
Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
9608.20.00.10.00 Plastik maddelerden olanlar Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
9608.20.00.90.00 Diğerleri
 
Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
 
9608.30.00.10.00 Plastik maddelerden olanlar Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
9608.30.00.90.00 Diğerleri
 
Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
9608.40.00.10.00 Plastik maddelerden olanlar  
 
 
Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
 
 
9608.40.00.90.00 Diğerleri
 
Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
9608.50.00.10.00 Plastik maddelerden olanlar Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
9609.10.10.00.00 "Kurşunları" grafitten olanlar Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
9609.10.90.00.00 Diğerleri Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
9609.90.10.00.00 Pasteller ve kömür kalemler Sadece  pastel boyalar
9609.90.90.00.00 Diğerleri Sadece  çocukların kullanımına yönelik renkli tebeşirler
9619.00.30.10.00
 
 
Sentetik veya suni liflerden Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve benzeri ürünler
 
Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ Azoboyar maddeler
Dioktiltin (DOT) bileşikleri
9619.00.30.90.00 Diğerleri
9619.00.40.10.00 Örme olanlar
9619.00.40.90.00 Diğerleri
9619.00.50.10.00 Örme olanlar
9619.00.50.90.00 Diğerleri
9619.00.71.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve benzeri ürünler
 
Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ
 
Dioktiltin (DOT) bileşikleri
9619.00.71.90.00 Diğerleri
9619.00.75.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
9619.00.75.90.00 Diğerleri
9619.00.79.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
9619.00.79.90.00 Diğerleri
9619.00.81.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
9619.00.81.90.00 Diğerleri
9619.00.89.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
9619.00.89.90.00 Diğerleri
3926.20.00.00.11 Poli(vinil klorür) eldivenler (evlerde kullanılan) Eldivenler Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ
 
Dioktiltin (DOT) bileşikleri
Kadmiyum bileşikleri
3926.10.00.00.00 Okul ve büro malzemeleri Plastik dosya ve klasörler
 
Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ Kadmiyum bileşikleri
3926.90.92.00.11  Fare Altlığı
( Mouse Pad)
 Fare Altlığı
( Mouse Pad)
Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ Kadmiyum bileşikleri
3926.90.97.90.15
7117.11.00.00.00
 
Kol düğmeleri ve benzeri düğmeler Kol düğmeleri vb.  
 Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ
 
Kadmiyum bileşikleri
Nikel bileşikleri
7117.19.00.90.11 Camdan aksamı olanlar İmitasyon takı eşyaları
 
Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ
 
Kadmiyum bileşikleri
Nikel bileşikleri
7117.19.00.90.29 Diğerleri
7117.90.00.10.00 Plastik maddelerden ve camdan olanlar
7117.90.00.50.00 Her türlü maddeden yapılmış kol düğmeleri ve diğer düğmeler (adi metaller hariç)
9102.11.00.00.00 Sadece mekanik göstergesi olanlar  
 
 
 
Kol saati
 
 
 
 
 
 
 
 
Kol saati
 
Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ
 
 
 
 
Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ
 
 
 
 
 
Azoboyar maddeler
Kadmiyum bileşikleri
Nikel bileşikleri
 
 
 
 
 
 
Azoboyar maddeler
Kadmiyum bileşikleri
Nikel bileşikleri
 
9102.12.00.00.00 Sadece opto-elektronik göstergesi olanlar (dijital)
9102.19.00.00.00  
Diğerleri
 
9102.21.00.00.00 Otomatik kurmalı olanlar
9102.29.00.00.00  
Diğerleri
 
9102.99.00.00.19
 
Diğerleri
9113.20.00.00.19 Diğerleri Saat kordonu
 
Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ
 
Azoboyar maddeler
Kadmiyum bileşikleri
Nikel bileşikleri
 
9113.90.00.10.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar
9113.90.00.20.00 Mensucattan mamul olanlar
9113.90.00.40.00
 
Plastik maddelerden olanlar
3926.90.97.90.18 Diğerleri Cep telefonu kılıfı
 
Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ
 
Kadmiyum bileşikleri
 
4202.32.10.00.00 Plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar
4202.92.19.00.00
 
Diğerleri
4202.32.90.10.00 Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar Cep telefonu kılıfı
 
Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ Azoboyar maddeler
Kadmiyum bileşikleri
 
4202.32.90.90.00 Diğerleri
4202.92.98.90.00 Diğerleri
3924.10.00.00.00 Sofra ve mutfak eşyası Yalnız bebek biberonları, alıştırma bardağı Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği
 
Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde N-nitrosamin ve N-nitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu Maddelerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ
 
 
 
 
 
 
TS EN 1400 (Çocuk kullanım ve bakım eşyaları-Bebekler ve küçük çocuklar için emzikler: Güvenlik kuralları ve deney metotları
TS EN 14350-1 (Çocuk kullanım ve bakım eşyaları - İçme donanımı - Bölüm 1: Genel ve mekanik özellikler ve deneyler
TS EN 14350-2 (Çocuk kullanım ve bakım eşyaları - İçme donanımı - Bölüm 2: Kimyasal özellikler ve deneyler) N-nitrosamin ve N-nitrosamine dönüşebilen maddelerin miktarı
 
 
 
 
3924.90.00.00.11 Emzikli biberon başlıkları Yalnız bebek biberonları, alıştırma bardağı
3924.90.00.00.19 Diğerleri Yalnız biberon başlığı
3926.90.97.90.18 Diğerleri Yalnız bebekler için emzikler ve benzeri eşya
4014.90.00.00.11 Bebekler için emzikler ve benzeri eşya Diş kaşıyıcıları hariç

 
 

 
 
 
 3924.90.00.00.12
 
Çocuklar İçin Klozet Daraltıcılar
Çocuklar İçin Klozet Daraltıcılar Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ
 
 
Kadmiyum Bileşikleri
 
 
  9603.21.00.00.00
 
Diş Fırçaları (takma damak fırçaları dahil)
 
Sadece elle kullanılan diş fırçaları(Elle kullanılan ara yüz fırçaları hariç)
 
Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği
 
TS EN ISO 20126 -  Diş hekimliği - Elle kullanılan diş fırçaları - Genel özellikler ve deney yöntemleri
(4 üncü bölümde belirtilen özellikler)