IrısOdul

GTB-İRİS’E BÜYÜK ÖDÜL

Örnek e-Devlet uygulamalarına dikkat çekilmesi, yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, başarılı  girişimlerin desteklenip özendirilmesi ve bu yöndeki uygulamaların yaygınlaşması amacıyla TÜSİAD ve  Türkiye Bilişim Vakfı tarafından düzenlenen 14. eTürkiye ödülleri, 10 Mayıs 2017 tarihinde TBMM’de  düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından ithalat aşamasında gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerinin risk analizine dayalı olarak elektronik ortamda, çağdaş kamu hizmeti anlayışıyla gerçekleştirilmesi amacıyla uygulamaya koyduğu İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi(GTB-İRİS), “Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler” dalında eTürkiye ödülünü aldı.

"Bakanlık olarak, projenin hayata geçirilmesindeki değerli katkılarından dolayı tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

https://tr-tr.facebook.com/etuketici/

https://twitter.com/etuketici

http://www.etrodulleri.org/