SIKÇA SORULAN SORULAR

        

İLK FİRMA KAYDI İŞLEMLERİ

1-) GTB-IRIS Projesi e-devlet üzerinde çalışmaktadır. E-devlet üzerinden gelindiğinde TC Numarası otomatik GTB-IRIS Sistemine gelmekte ve  TC Numarası MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEM'İ (MERSİS) Projesinde sorgulanmakta imzaya yetkili personel listesi alınarak firma işlem alanı dolmaktadır.Bu alana gelindiğinde <<Firma Seç>> kısmında firmanınızın olmaması durumunda Firmanızın bağlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğüne gidilerek İmza Yetkisi kısmında TC nin İŞLETİLMESİ GEREKMEKTEDİR. !

2-) Firma kaydı yaptıktan sonra istediğiniz kişilere sistemi kullanma hakkı verebilirsiniz. Yetki verip yetkiyi kaldırabilirsiniz. Tüm işlemler E-İMZA İLE YAPILMAKTADIR, almış olduğunuz  e-imza kurulumlarının tam ve eksiksiz yapılması ve Bakanlıkça belirlenen kurulumların yapılması gerekmektedir.  SİSTEM İÇİN GEREKEN KURULUM

Aşağıdaki hata ise alınan e-imza kartının KULLANDIĞINIZ BİLGİSAYARDA sisteme tanıtılmadığını göstermektedir. E-imza firmanız ile iletişime geçerek gerekli yüklemeleri BİLGİSAYARINIZA yapmanız gerekmektedir.3-) Aşağıdaki hatayı alıyorsanız gene Firmanızın bağlı olduğuz Ticaret Sicil Müdürlüğüne gidilerek <<vergi no>> alanının düzeltilmesi gerekmektedir.


4-) Müşavir Firmayım Şirket işlemlerini nasıl yapacağım ? Firmalar bir kez sisteme girip E-İmza ile Firmalarını sisteme tanıtacaklar ve Bakanlıkça Belirlenen Taahhahütnameyi sisteme kaydetmesi ve yetki vermesi gerekmektedir.

MEVZUAT SORULARI 

1-)İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi (GTB-İRİS) Nedir?
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ithalat aşamasında yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamadır.

2-)GTB-İRİS’in Amacı Nedir?
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ithalat aşamasında gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerinin risk analizine dayalı olarak elektronik ortamda çağdaş kamu hizmeti anlayışıyla gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

3-)GTB-İRİS Neyi Değiştiriyor?
GTB-İRİS, her partinin fiziki olarak denetlenmesi anlayışı yerine belirlenen kıstaslara göre, ithalata konu ürünlerden riskli olanlar elektronik ortamda GTB-İRİS tarafından belirlenecek ve denetimler bu ürünler üzerine yoğunlaşacaktır. Sistemin Tek Pencere Sistemi’ne entegre olmasından dolayı gümrüklerde belgesiz işlem gerçekleştirilerek ithalatçılarımızın karşı karşıya olduğu bürokratik işlemler azaltılacaktır.

4-)Hangi Ürünleri Kapsamaktadır?
GTB-İRİS, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ithalat aşamasında denetlenen; kırtasiye, hijyenik kağıt ürünleri( hijyenik ped, çocuk bezi vb.), okul ve büro malzemeleri, kol düğmeleri, imitasyon takı eşyaları, kol saatleri, saat kordonları, cep telefonu kılıfları, biberon, biberon başlığı ve alıştırma bardağı gibi ürünleri kapsamaktadır. Sistem kapsamındaki ürünler 30.04.2016 tarihli ve 29699 sayılı Resmi Gazte’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/25)nde belirtilmiştir.

5-)GTB-İRİS’e başvuru ücretli mi?
Sisteme başvuru için her hangi bir ücret talep edilmemektedir.

6-)GTB-İRİS’e nasıl ulaşabilirim?
Sisteme e-devlet kapısı üzerinden veya Bakanlığımız internet sayfasının e-işlemler kısmından erişmek ve işlem yapmak mümkündür.

7-)GTB-İRİS’e kayıt işlemi nasıl oluyor?
Kayıt yapılacak firma için, “MERKEZİ KAYIT SİCİL SİSTEMİNDE”  imzaya yetkili kişi listesinde kaydı bulunan kişiler sisteme kayıt yaptırabilir. İzniniz olmaması durumunda bağlı olduğunuz Ticaret Sicil Memurluğunca Ticaret Sicil Sistemine “İMZAYA YETKİLİ PERSONEL” olarak kaydınızın işletilmesi gerekmektedir.
 
8-)GTB-İRİS kullanımı için kullanıcı yetkilendirebilir miyim?
Kayıt yapan kişi tarafından işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla sistem üzerinden birden çok kullanıcı yetkilendirilmesi yapılabilmektedir. Yetkilendirilen kişi başka bir kişiye yetki verememektedir.

9-)GTB-İRİS’te nasıl başvuru yapabilirim?
İthal partisine ilişkin verileri ve fotoğrafları sisteme girilerek başvuru yapılmaktadır.

10-)Başvurularımın durumunu nasıl takip edebilirim?
Sistem üzerinden yaptığınız tüm başvuruların durumunu takip edebilirsiniz.

11-)GTB-İRİS tarafından ithal etmek istediğim ürün riskli görülerek fiili denetime yönlendirildi. Sisteme yüklemem gereken bilgi ve belgeler nelerdir?
Aşağıda yer alan belgelerin yüklenmesi gerekmektedir.
1- Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan en az biri (*)
- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)
2- Fatura veya proforma fatura (*)
3- İthal edilmek istenen ürünün uygunluğunu gösteren akredite bir laboratuvardan alınmış test raporlarının asılları veya test raporlarının testi yapan laboratuvar tarafından onaylanmış kopyaları
* Talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.
 
 12-) Kapsam dışı başvurular GTB-IRIS üzerinden yapılacakmıdır ?
“Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/12) kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde; ithalatçılar tarafından kapsam dışı beyanı ilgili gümrük idaresine yapılacaktır”
 
 13-) MERSİS’te imzaya yetkili kişiler arasında bulunan kişinin yetkisi bittiği zaman, bu kişi tarafından GTB-İRİS işlemlerini gerçekleştirilebilmesi amacıyla yetki verilen kullanıcıların da yetkisi bitiyor mu?
İmza yetkisi biten kişiler tarafından yetkilendirilen kişiler, şirket adına yetkilendirildikleri için, yetki veren kişinin imza yetkisi bitse bile veri girişine devam edebilirler. İmza yetkisi bitecek kişi isterse imza yetkisi kaldırılmadan önce bu kişilerin yetkilerini kaldırabilir. Ya da yeni imza yetkilisi bu kişilerin yetkisini kaldırabilir.