Güvensiz Ürün İlanları

Ticaret Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımıza, tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi görevi verilmiştir.

Böylece; Bakanlığımız hem tüketicilerin ekonomik çıkarlarını, hem de sağlık ve güvenliklerini koruma görevini üstlenmiş bulunmaktadır

Bu bağlamda Piyasa Gözetimi Denetimi ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesi faaliyetidir.

Güvensiz ürünlere ilişkin TV ve gazetelerde yapılacak ilan örneğine ulaşmak için tıklayınız.

Aşağıda, Bakanlığımız tarafından yapılan piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda güvensiz bulunan ürünlere ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Güvensiz Ürünler-1
Güvensiz Ürünler-2

Firmalar tarafından gönüllü olarak geri çağrılan ürünler aşağıda yer almaktadır:

Gönüllü Geri Çağırma