Ürün Güvenliği

Piyasaya arz edilecek her ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlaması, diğer bir değişle güvenli olması gerekmektedir.  
Güvenli ürün, normal kullanım koşullarında tüketiciler için risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve yukarıda bahsedilen temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürünü ifade eder.

Piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olması üreticisinin, yetkili temsilcisinin ve/veya ithalatçının sorumluluğundadır. Üretici, yetkili temsilci ve ithalatçıların bu sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin denetimi ise Bakanlığımız tarafından gerek ithalat aşamasında gerekse ürünlerin piyasa arzı aşamasında veya ürünler piyasada iken gerçekleştirilmektedir.  

Piyasa gözetimi ve denetimi (PGD), ürünlere dair teknik mevzuatı hazırlamaya ve yürütmeye yetkili bulunan kamu kuruluşlarının, ürünün piyasaya arzı veya dağıtım aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup olmadığını denetlemesi veya denetlettirmesi faaliyetleridir.
640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımıza, tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi görevi verilmiştir.
Bakanlığımız sorumluluğunda olan ürün grupları:
 
 1. Tekstil
 1. Çanta
 1. Ayakkabı
 1. Dekoratif Malzemeler
 1. Mobilyalar
 1. El Aletleri
 1. Aygıtlar
 1. Hobi ve Spor Ekipmanları
 1. Çakmaklar
 1. Kırtasiye Ürünleri
 1. Büro Malzemeleri
 1. Çocuk Bakım Ürünleri ve Çocuk Ekipmanları
 1. Gıda Görünümlü Ürünler
 1. Deterjanlar
 1. Emzik Biberon
 1. Alıştırma Bardağı ve Kapağı
 1. Hijyenik Pedler, Çocuk Bezleri
 1. Hava Aromatize Edici Ürünler
 1. Kuvvetli Asit Bazlar (Por-Çöz, Yağ Çöz Vb.)
 1. Havuz Kimyasalları
 1. Oyuncaklar
 1. Diş Fırçaları
 1. Dövme Mürekkebi
 1. İmitasyon Takılar
 1. Saatler
 1. Saat Kordonları
 1. Stor Perdeler
 1. Çakmaklar
 1. Yürüteçler
 1. Bebek Yatakları ve Beşikleri
 1. Tekerlekli Çocuk Arabaları
 1. Klozet Daraltıcılar

Sorumluluk alanımıza giren ürünlerle ilgili ürün güvenliği şikayetlerine ilişkin olarak Bakanlığımıza; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi(CİMER),  Başbakanlık İletişim Merkezi(BİMER), Bakanlığımız iletişim adresi ve Bakanlığımızın Alo 175 Tüketici Hattından ulaşabilirsiniz.