Reklam Kurulu Üyeleri

  Üyenin Adı Soyadı Kurum/Kuruluş
1 Ahmet ERDAL Reklam Kurulu Başkanı- Ticaret Bakanlığı
2 Avni DİLBER Ticaret Bakanlığı
3 Musa HEYBET Adalet Bakanlığı
4 Nurullah ÖZTÜRK Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
5 Yrd. Doç. Dr. Hamdi PINAR Yüksek Öğretim Kurumu
6 Dr. Hakan GİRİTLİOĞLU Türk Tabipleri Birliği
7 Av. Gülten AYANA Türkiye Barolar Birliği
8 Ahmet PURA Reklamverenler Derneği
9 A. Hakan GÜLDAĞ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
10 Melda BARKIN Reklamcılar Dernekleri
11 Prof. Dr. Mahmut Hamil NAZİK Tüketici Dernekleri
12 Cengiz AYDİN Kültür ve Turizm Bakanlığı
13 Cevher KARTAL Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
14 Hüseyin Alper TÜREDİ Türk Standartları Enstitüsü
15 Rıdvan DURAN İstanbul Büyükşehir Belediyesi
16 Erdoğan ÇOLAK Türk Eczacılar Birliği
17 Süha ALPAY Türk Diş Hekimleri Birliği
18 Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ Sağlık Bakanlığı
19 Harun SEÇKİN Tarım ve Orman Bakanlığı